Sfaturi ConsultantAA – Avizarile de daune auto

Dorim sa venim in ajutorul clientilor nostri – si nu numai – cu cate un sfat sau o informatie utila din domeniul asigurarilor.

In acest articol facem referire la AVIZARILE DAUNE AUTO. Daca aveti probleme sau doriti sa cunoasteti mai multe informatii, nu ezitati sa ne contactati.

Avizarea de daună se realizează prin depunerea formularului „Constatare amiabilă de accident” sau a procesului verbal eliberat de poliție la compania de asigurări a persoanei considerată vinovată. Acest pas obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună. Recomandăm ca ambele persoane implicate să se prezinte la asigurătorul părţii care se consideră vinovată.

ATENŢIE

În cazul producerii unui eveniment, asiguratul este obligat să se prezinte la propriul asigurător, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestuia, precum și complementaritatea avariilor rezultate. De regulă, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună sunt:

• în cazul accidentelor survenite pe teritoriul României în care au fost implicate două vehicule și din care au rezultat numai pagube materiale – Formularul de „Constatare amiabilă de accident” completat corespunzător sau procesul-verbal de constatare a contravenţiei și autorizația de reparație (eliberate de poliţie), în original;
• în cazul accidentelor în care au fost implicate mai mult de două vehicule – procesul-verbal de constatare a contravenţiei și autorizația de reparație (eliberate de poliţie), în original;
• în cazul accidentelor soldate cu vătămări corporale – documentul tip „Anexa 2” (eliberat de poliţie) și
autorizaţia de reparaţie, în original;
• asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA a vehiculului condus de șoferul vinovat de producerea accidentului, în copie;
• permisul de conducere al conducătorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de
daună, în original și în copie;
• certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original și în copie;
• cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original și în copie, dacă este solicitată;
• în cazul în care vehiculul pentru care se deschide dosarul de daună aparţine unei persoane juridice (inclusiv societăţi de leasing) este necesar să aveţi o împuternicire/înștiinţare din partea proprietarului vehiculului.

ATENŢIE

Asigurătorul are obligaţia înregistrării tuturor documentelor depuse la dosarul de daună. După deschiderea dosarului de daună și efectuarea constatării avariilor, asigurătorul RCA este obligat să elibereze persoanei păgubite documentul de introducere în reparație a vehiculului (numai în cazul utilizării formularului „Constatare amiabilă de accident”), un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau a notei de constatare, în care să se indice numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în același accident și soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie și lista documentelor necesare soluţionării dosarului de daună.

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmește în două exemplare și se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia. Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate, precum și la soluţiile tehnice
adoptate vor fi menţionate în procesul-verbal de constatare sau într-o anexă la acesta.
Pentru completarea dosarului de daună și stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, asigurătorul poate solicita părţilor implicate în accident, documente suplimentare (ex. declaraţii sau copii ale actelor relevante).
Stabilirea dreptului la despăgubire se face pe baza documentelor existente în dosarul de daună – constatare amiabilă de accident, acte eliberate de persoanele care au competenţe să constate accidentele de vehicule, înștiinţare, procesul-verbal de
constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă. Stabilirea răspunderii în producerea unui eveniment
poate fi realizată de către asigurătorii RCA, sau, în caz de litigiu, de către instanţa competentă de judecată.
Societatea de asigurare nu este obligată la plata unei despăgubiri doar în baza eliberării documentului de introducere în reparaţie sau a notei de constatare.

Articolul anterior
Articolul următor