Proiect ASF: Actionarii companiilor de asigurari vor fi evaluati mai strict

Actionarii companiilor de asigurari, dar si sumele cu care acestia participa la capitalul social al acestora vor fi supuse unei evaluari mai stricte, conform unui proiect de norma supus dezbaterii publice de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
„Proiectul de Norma privind autorizarea, functionarea si aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor a fost elaborat, in principal, din necesitatea reglementarii mai stricte a modului de evaluare a reputatiei actionarilor semnificativi ai unei societati de asigurare (care include evaluarea integritatii si evaluarea competentei profesionale), dar si a persoanelor semnificative ale societatii, in vederea asigurarii integritatii pietei de asigurari”, se arata in Nota de fundamentare a proiectului de norma.
„In evaluarea reputatiei, nu este suficient a se tine cont numai de inexistenta unor inregistrari in cazierul fiscal al persoanei evaluate, ci abordarea trebuie sa fie mult mai larga, fiind practic o evaluare bazata pe principiul rationamentului calificat (expert judgement), mai degraba decat o verificare de conformitate. Astfel, evaluarea se realizeaza tinand cont de existenta, in trecut sau la momentul evaluarii, a unor cercetari penale, investigatii si cercetari administrative, sanctiuni, experienta si activitatea desfasurata anterior etc”, se mai spune in document.
Prin elaborarea proiectului de Norma, se asigura astfel o compatibilitate cu practicile europene, dar si cu cele nationale aplicabile in sectorul investitiilor si instrumentelor financiare (Regulamentul nr. 2/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si in sectorul bancar (Regulamentul BNR nr. 11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare).
„Proiectul de Norma propune introducerea mecanismului de monitorizare continua a reputatiei actionarilor. In acest context, mentionam faptul ca, in ceea ce priveste actionarii semnificativi existenti la momentul actual si persoanele semnificative deja aprobate, s-a introdus cerinta ca in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a normei sa depuna la ASF declaratii actualizate conform noilor modele, dar fara ca acestea sa fie insotite de documentele aferente, fara sa se limiteze dreptul ASF de a solicita ulterior, unuia sau mai multor asiguratori, o parte sau toate documentele aferente declaratiei”, se mai precizeaza in Nota de fundamentare.
De asemenea, proiectul de Norma propune imbunatatirea unor prevederi, pornindu-se de la cazuistica inregistrata indeosebi in ultima perioada in activitatea de autorizare desfasurata de ASF. Dintre acestea, de o importanta deosebita sunt cerintele referitoare la declararea si prezentarea de documente doveditoare a sumelor cu care se participa la capitalul social al asiguratorului, care trebuie sa provina din surse licite, atat la momentul autorizarii de functionare a societatii, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii (fie de catre un potential achizitor, fie de catre un actionar care nu este considerat potential asigurator dar participa la majorarea capitalului). Totodata, se prevede faptul ca sumele destinate participarii la capitalul social al asiguratorului nu trebuie sa provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, cu exceptia imprumuturilor acordate actionarilor directi ai asiguratorului de catre actionarii/ asociatii lor directi sau indirecti care, in urma documentatiei prezentate, sunt stabilite ca provenind din sursele proprii ale acestora (comparativ cu reglementarea actuala care prevede ca sunt permise imprumuturile numai de la societatea-mama), dat fiind faptul ca pot exista situatii in care actionarii indirecti pot fi persoane fizice ce au capacitatea financiara de a sustine un astfel de imprumut.
Aprobarea potentialilor achizitori

Potrivit Normei, persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa devina pentru prima data actionari semnificativi, directi ori indirecti, ai unui asigurator la o data ulterioara obtinerii autorizatiei de functionare ca asigurator, precum si actionarii, persoane fizice sau juridice ori grupul de persoane care actioneaza concertat, care isi propun sa isi majoreze, direct sau indirect, participatia sau drepturile de vot astfel incat acestea sa atinga sau sa depaseasca 20%, 33% sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al asiguratorului ori asiguratorul va deveni filiala acestora, trebuie, in prealabil, sa notifice intentia lor A.S.F., in scris, mentionand marimea participatiei vizate.
In cazul aprobarii proiectului de achizitie, decizia de aprobare emisa de ASF va cuprinde un termen maxim pentru finalizarea achizitiei, care nu poate fi mai mare de 60 de zile. ASF poate, ulterior, sa prelungeasca acest termen la cererea motivata a potentialului achizitor.
De asemenea, Autoritatea poate respinge proiectul de achizitie, prin decizie motivata, in cazul in care nu sunt indeplinite criteriile prevazute in norma. ASF va respinge proiectul de achizitie daca:
a) potentialul achizitor este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori international, ca fiind implicat in operatiuni de spalare a banilor sau in tentative de acest fel, indiferent daca acestea sunt legate ori nu de achizitia propusa;
b) potentialul achizitor este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori international, ca fiind terorist sau ca finanteaza acte de terorism;
c) potentialul achizitor este stabilit intr-un stat sau teritoriu considerat de catre FATF – GAFI – Grupul de Actiune Financiara Internationala ca fiind ‘necooperant’ ori intr-un stat sau teritoriu care nu a intreprins suficiente masuri pentru a se conforma cu recomandarile FATF – GAFI;
d) exista motive rezonabile de a suspecta ca, in ceea ce priveste proiectul de achizitie, este, a fost savarsita sau s-a incercat savarsirea unei operatiuni de spalare de bani sau de finantare a terorismului, in sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. B din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau ca proiectul de achizitie ar putea creste un astfel de risc;
e) exista un nivel insuficient de transparenta in ceea ce priveste mecansimul de finantare sau entitatile juridice implicate.
Acest proiect va inlocui normele puse in aplicare prin Ordinul CSA nr. 16/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul CSA nr. 113.111/2006, referitoare la autorizarea si functionarea asiguratorilor, respectiv la aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor, precum si a autorizarii asiguratorilor rezultati astfel.
Propunerile si observatiile cu privire la proiectul de norma pot fi transmise la adresele de e-mail: mirela.antohi@asfromania.ro, simona.dobrica@asfromania.ro si paul.mitroi@asfromania.ro pana la data de 3 iulie 2015.

Articolul anterior
Articolul următor