De astazi se aplica Factorul N pentru asiguratii cu risc ridicat!

Mecanismul de calcul al politelor RCA (asigurari de raspundere civila auto) care se aplica soferilor cu risc ridicat de accidente, prin care se aplica „Factorul N”, calculat de BAAR, a intrat in vigoare luni, 21 august 2017.

Valoarea Factorului N este de 1,36 si arata ca o persoana care primeste de la cel putin trei asiguratori diferiti oferte ale caror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% fata de tariful de referinta aferent segmentului de risc din care face parte, este incadrata in categoria asiguratilor cu risc ridicat si poate sa solicite BAAR o oferta pentru incheierea unui contract RCA.

Asiguratii cu risc ridicat vor primi de la BAAR o oferta al carei pret va fi calculat prin inmultirea tarifului de referinta cu 1,36 si cu coeficientul aferent clasei de Bonus/Malus.

Potrivit legislatiei, BAAR intocmeste in termen de 20 de zile oferta finala, iar clientul are la dispozitie alte 10 zile sa incheie asigurarea cu firma la care a fost repartizat.

Pentru solicitantii inccaddrati in categoria „asigurati cu risc ridicat”, BAAR va determina prime de asigurare pentru fiecare vehicul in parte pentru care s-a primit solicitarea, pentru o perioada de 12 luni

Asiguratorii RCA sunt obligati sa incheie asigurarea conform ofertei primite de solicitant de la BAAR.

Alocarea asiguratilor cu risc ridicat se va face proportional cu cota de piata detinuta de asiguratorii RCA in anul precedent. Calcularea cotei de piata a asiguratorilor RCA se determina avandu-se in vedere primele brute incasate la asigurarea RCA/Carte Verde, raportate la BAAR pentru anul anterior pentru care exista date disponibile.

BAAR a utilizat in calculul Factorului N datele anonimizate (rezultate din procesul de determinare al tarifului de referinta) transmise de ASF, respectiv:

– Prima de risc la nivelul fiecarui asigurator RCA, precum si prima de risc din tariful de referinta, pentru fiecare segment de risc utilizat in raportul privind determinarea tarifelor de referinta pentru asigurarea RCA.

– Primele comerciale practicate efectiv pentru asigurarile RCA de catre asiguratorii RCA, aferente politelor RCA cu durata de 1, 6 si 12 luni si care au avut cel putin o zi de valabilitate in anul 2016. Valorile primelor comerciale aferente politelor cu durata sub-anuala au fost transformate in valori echivalente unor prime anuale. De asemenea, valoarea tuturor primelor aferente politelor selectate care au fost incadrate in alte clase de Bonus-Malus decat B0 au fost transformate in valoarea echivalenta pentru o polita similara din clasa B0 prin impartire la coeficientul specific de Bonus-Malus aferent clasei in care a fost incadrata polita respectiva.

Conform legislatiei in vigoare, BAAR se constituie ca asociatie profesionala a societatilor de asigurare care au dreptul, in baza legii, sa practice in Romania asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule (RCA).

Articol preluat de pe 1asig.ro

Articolul anterior
Articolul următor