Cum va calcula BAAR tarifele RCA pentru asiguratii cu risc ridicat?

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat, saptamana trecuta, procedura privind gestionarea de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a asiguratilor RCA cu risc ridicat, potrivit prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

Conform dispozitiilor art. 36, alin. (1) din Legea nr. 132/2017 (Legea RCA), Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania elaboreaza proceduri pentru gestionarea asigurarilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat.

Astfel, procedura privind gestionarea de catre BAAR a asiguratilor RCA cu risc ridicat a fost avizata de Adunarea generala a BAAR in data de 26 iulie 2017 si cuprinde urmatoarele activitati care vor fi derulate de BAAR, potrivit legii:

• organizarea structurilor BAAR care au atributii in gestionarea asigurarilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat;

• modul de determinare si publicare al factorului „N”;

• modalitatea de determinare a tarifului de prima propus de BAAR pentru asiguratii cu risc ridicat;

• modalitatea formularii ofertei de catre BAAR, continand propunerea de tarif de prima RCA;

• modalitatea de ofertare, acceptarea ofertei si alocarea contractului de asigurare unui asigurator RCA.

Detaliile privind principalele prevederi ale procedurii sunt:

1. Modul de determinare al factorului N

BAAR va utiliza in calculul factorului N datele anonimizate, puse la dispozitie de catre ASF, rezultate din procesul de determinare al tarifului de referinta, asigurandu-se astfel coerenta si consistenta intre calculul tarifelor de referinta si cel privind factorul N.

BAAR va utiliza doua metode de calcul. Prima va lua in considerare primele de risc rezultate pentru fiecare asigurator RCA si pentru fiecare segment de risc utilizat in raportul privind determinarea tarifului de referinta, iar a doua metoda va lua in considerare primele comerciale practicate efectiv de catre asiguratorii RCA.

Valoarea factorului N va fi valoarea minima rezultata in urma aplicarii celor doua metode.

2. Modul de determinare a primei de asigurare din oferta BAAR

BAAR va determina prima de asigurare pentru asiguratii cu risc ridicat prin inmultirea factorului N cu tariful de referinta, la care se aplica sistemul bonus-malus.

3. Modalitatea de alocare a clientilor cu risc ridicat catre asiguratorii RCA

BAAR va realiza procesul de alocare a clientilor cu risc ridicat in functie de cotele de piata ale asiguratorilor din anul anterior. Alocarea se realizeaza prin utilizarea unui algoritm de alocare specific.

Aceasta procedura a fost publicata pe www.baar.ro.

Conform legislatiei in vigoare, BAAR se constituie ca asociatie profesionala a societatilor de asigurare care au dreptul, in baza legii, sa practice in Romania asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule (RCA).

Procesul de reorganizare a BAAR presupune, printre altele, preluarea activitatii si a patrimoniului Fondului de Protectie a Victimelor Strazii (FPVS), constituirea unui fond national de protectie, prin contributia membrilor sai, precum si gestionarea si dezvoltarea bazei de date CEDAM.

Asociatia se finanteaza din contributiile membrilor sai, din taxa anuala fixa platita de gestionarii de daune autorizati de BAAR, din sponsorizari si donatii, precum si din orice alte venituri obtinute potrivit legii.

Articol preluat de pe 1asig.ro

Articolul anterior
Articolul următor