20 iulie 2022, ultima zi de depunere a cererilor de plata pentru creditorii CITY Insurance

 • Acasa
 • Stiri Asigurari
 • 20 iulie 2022, ultima zi de depunere a cererilor de plata pentru creditorii CITY Insurance

Potentialii creditori de asigurare ai Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance SA., in faliment, mai pot depune cereri de plata pana in data de 20 iulie 2022, pentru a putea beneficia de despagubirile cuvenite, din partea FGA, daca dreptul de creanta s-a nascut anterior ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, respectiv pana la data de 20 aprilie 2022.

Astfel, conform art. 14 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului de garantare a asiguratilor, dar nu mai tarziu de 90 de zile calculate fie de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv 20 Aprilie 2022 in cazul Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, fie de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, sub sanctiunea decaderii din drepturi. Practic, pentru evenimente produse dupa 20 aprilie 2022, cele 90 de zile in care potentialul creditor de asigurare poate depune Cererea de plata, se calculeaza strict de la data la care s-a nascut dreptul de creanta (data producerii accidentului, evenimentului asigurat etc).

Cererile de plata privind acordarea despagubirilor/indemnizatiilor- Anexa nr. 10 se pot transmite, intr-una dintre variantele:

 • Online:https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilor-indemnizatiilor
 • Email: cerere.plata@fgaromania.ro
 • Adresa Postala: Strada Vasile Lascar nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucuresti
 • Orice alte mijloace care asigura transmiterea textului.

Cererile de plata privind acordarea restituirii de prima- Anexa nr. 9 se pot transmite, intr-una dintre variantele:

 • Online:https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9 /
 • Email: cerere.plata@fgaromania.ro
 • Adresa Postala: Strada Vasile Lascar nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucuresti
 • Orice alte mijloace care asigura transmiterea textului.

FGA recomanda creditorilor de asigurari ale caror dosare de dauna nu au fost inca deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plata, sa depuna Anexa 10 – cerere de plata, pana la implinirea termenului limita de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta, daca acesta s-a nascut ulterior datei ramanerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022. Ulterior deschiderii dosarului de dauna sau efectuarii reparatiei, creditorii de asigurari au posibilitatea de a completa documentatia depusa deja la FGA.

„Reamintim potentialilor creditori de asigurari ai Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA ca, potrivit legii, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se face in limita a 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat cu asiguratorul aflat in faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizata”, informeaza oficialii.

Totodata, reiteram faptul ca, FGA inregistreaza si solutioneaza cererile de plata, in ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul solutionarii cererilor de plata inregistrate, online, pe site-ul FGA.

Pana la 31 Iunie 2022, FGA a receptionat aprox. 200.000 de cereri de plata din partea potentialilor creditori de asigurare ai Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, fiind inregistrate cca. 140.000 dintre acestea.

Pana la 31 iunie 2022, FGA a avizat 29.527 cereri de plata, in valoare de aprox. 259,2 milioane lei.

Mai multe informatii referitoare la depunerea cererilor de plata-anexa nr. 10 precum si a Cererilor de restituire prima-Anexa nr 9, pot fi gasite pe site-ul FGA.

 

Articolul anterior
Articolul următor