Principalele schimbari propuse pentru asigurarea obligatorie a locuintei

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (PAD) a fost inregistrata, in decembrie, la Senat pentru dezbatere. Printre cele mai importante schimbari se numara introducerea riscului de furtuna, liberalizarea accesului in actionariatul PAID, dar si liberalizarea distributiei, precum si eliminarea amenzilor.

In urma pagubelor tot mai dese rezultate in urma furtunilor, au existat mai multe discutii pentru introducerea acestora printre riscurile acoperite de politele PAD.

„Furtunile nu vor fi de un impact foarte mare, dar vor fi frecvente si atunci noi vom plati des si nu vom atinge niciodata programul de reasigurare, pentru ca despagubirile se vor incadra in retinerea noastra. Din totalul de 950 milioane de euro, cat are programul de reasigurare, retinerea PAID este de 4 milioane de euro in cazul inundatiilor si de 8 milioane de euro in cazul cutremurelor. Pentru furtuna nu avem inca un calcul de impact asupra programului de reasigurare”, a declarat Nicoleta RADU, Director General, PAID Romania.

„Romania este unul dintre statele europene expuse in mod semnificativ la dezastre naturale, acestea avand un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice si sociale a comunitatilor locale. In cazul Romaniei, subiectul dezastrelor naturale a fost cercetat si discutat din ce in ce mai intens incepand cu anul 2008, an in care a fost introdusa prin Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, obligatia proprietarilor de locuinte de a incheia o asigurare pentru riscurile de cutremur, inundatii si alunecari de teren”, se precizeaza in Expunerea de motive.

„Totusi, la aproape zece ani de la emiterea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, trebuie spus ca dificultatile cu care se confrunta actualul sistem de asigurari obligatorii de locuinte sunt extrem de complexe, fiind generate in principal de nivelul redus de acceptare in randul populatiei, gradul de acoperire situandu-se sub 20% din totalul fondului locativ, ceea ce a generat necesitatea gasirii unor solutii pe termen scurt, mediu si lung pentru asigurarea sustenabilitatii sistemului in conditiile actualului nivel al prime! de asigurare stabilit de catre legiuitor, nivel al primei ce a fost anterior calculat pe baza unui grad de cuprindere in asigurare de 100%. De asemenea aparitia tot mai frecventa a unor dezastre naturale ca urmare a furtunilor si tomadelor a scos la iveala vulnerabilitatile si ineficienta sistemului de prevenire si protectie a populatiei in cazul unor calamitad de acest fel”, conform documentului citat.

Propunerea legislative vizeaza modificari referitoare la:

– Introducerea riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale ale caror consecinte sunt acoperite prin polita PAD

– Posibilitatea incheierii contractului PAD in acelasi contract cu alte asigurari facultative emise de alti asiguratori in sistem de coasigurare.

– Liberalizarea accesului in actionariatul PAID – vor putea fi actionari la aceasta societate orice alte entitati, persoane juridice, care singure exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care reprezinta maximum 25% din capitalul social al PAID, iar societatea va putea sa isi extinda actionariatul, inclusiv prin oferta publica.

– Liberalizarea canalelor de distributie pentru contractele PAD prin modificarea articolelor de lege care prevad faptul ca distributia contractelor PAD se realizeaza exclusiv prin intermediul societatilor de asigurare. In acest mod, inclusiv autoritatile administratiei publice locale sau alte institutii pot distribui produsul de asigurare PAD;

– Pentru facilitarea intrarii in vigoare cat mai rapide a noilor contracte pentru riscul de cutremur se propune introducerea unei perioade neacoperite de 5 zile de la emiterea unui contract nou, doar pentru riscurile predictibile de alunecare de teren si inundatii, pentru riscul de cutremur aceasta intrand in vigoare din ziua urmatoare platii. S-a avut in vedere evitarea situatiilor in care contractul PAD este incheiata doar atunci cand riscul de alunecare de teren sau inundatie este cert, el manifestandu-se deja in zona locuintei;

– Clarificarea obligativitatii incheierii contractului PAD pentru toate imobilele cu destinatie de locuinte indiferent daca acestea sunt sau nu utilizate efectiv in acest scop;

– Clarificarea dreptului proprietarilor de imobile in clasa I de risc seismic de a incheia un contract facultativ fara a prezenta dovada incheierii PAD, in conditiile imposibiIitatii legale de a incheia un contract PAD in lipsa unor lucrari de consolidare a acestora;

– Mentionarea sumei asigurate si a primei aferente in RON si posibilitatea actualizarii sumelor respective prin legislatie secundara emisa de A.S.F. cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

– Modificarea unor prevederi cu privire la dreptul de despagubire in cazul constructiilor la care au fost realizate modificari neautorizate asupra structurii de rezistenta. Asiguratii nu vor fi despagubiti doar pentru partea de paguba care a fost produsa/favorizata ca urmare a lucrarilor efectuate. Sanctiunea excluderii va fi proportionala cu efectul pe care il au lucrarile asupra structurii de rezistenta a locuintei;

– Clarificarea unor aspecte referitoare la beneficiarul contractului PAD;

– Clarificarea procedurii depunerii cererii de despagubire;

– Introducerea posibilitatii ca PAID sa poata prelua activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii de la asiguratorii care au eliberat contractul PAD;

– Corectarea anumitor proceduri in relatia PAID – autoritati publice locale: primariile urmand a furniza liste cu imobile doar la solicitarea PAID. In prezent, legea obliga la informarea semestriala a PAID;

– Simplificarea schimbului de informatii intre societatile de asigurare si PAID, eliminarea obligativitatii transmiterii semestriale catre PAlD a listei contractelor facultative;

– Abrogarea contraventiilor in cazul nerespectarii obligatiei persoanelor fizice si juridice de a incheia contractul PAD.

Conform proiectului de Lege, pentru contractele anuale, sumele asigurate sunt:

  1. 100.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip A;
  2. 50.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip B.

Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt:

  1. 100 lei, pentru locuinta de tip A;
  2. 50 lei, pentru locuinta de tip B.

„Suma asigurata obligatoriu si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin norma A.S.F. cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; in acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurata obligatoriu si prima de asigurare aferenta se reactualizeaza la data aniversarii anuale”, conform documentului.

Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: PAD este valabila pe o perioada de cel pulin 12 luni, cu incepere cel mai devreme de la ora 0,00 a zilei urmatoare de la data la care s-a emis contractul de asigurare; pentru riscurile de alunecare de teren, inundalie si furtuna, raspunderea asiguratorului incepe dupa o perioada de 5 zile de la data emiterii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in valabilitate. In cazul contractelor care se reinnoiesc, acestea intra in vigoare, cel mai devreme la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care expira contractul care se reinnoieste.

PAID poate efectua o inspectie de risc a locuintei care face obiectul asigurarii obligatorii, iar cheltuiala ocazionata de aceasta este suportata de catre PAID.

Cu acordul partilor, PAD poate fi emisa si pentru perioade mai mari de 12 luni.

In situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu si pentru care prima de asigurare a fost achitata integral, PAD ramane valabila pana la data trecuta in contract, beneficiarul asigurarii fiind noul proprietar.

O alta propunere este aceea ca „pentru inregistrarea sau modificarea inregistrarii unei locuinte in cartea funciara, proprietarul acesteia este obligat sa prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuintei. Inregistrarea sau modificarea inregistrarii locuintei in cartea funciara este conditionata de existenta unui contract de asigurare obligatorie a locuintei in vigoare la data solicitarii.

In cazui producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despagubire se adreseaza asiguratorului care a eliberat contractul sau PAID in situatia in care contractul a fost eliberat de catre PAID direct sau prin intermediari.

In cazul in care o persoana este asigurata atat printr-un contract de asigurare obligatorie, cat si printr-un contract de asigurare facultativa, plata despagubirilor se efectueaza in baza conditiilor de asigurare obligatorie, urmand ca pentru suma asigurata care excedeaza sumei asigurate prin contractul PAD, plata sa se efectueze in baza contractului de asigurare facultativa.

Totodata, La articolul 22 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Statul isi rezerva dreptul de a nu acorda despagubiri proprietarilor de locuinte avariate prin dezastre naturale, atunci cand locuintele nu sunt asigurate printr-un contract PAD”, se mai precizeaza in proiectul de lege.

Cititi aici Proiectul de Lege (forma initiatorului) si Expunerea de Motive.

Doar 1,7 milioane de case sunt asigurate

La sfarsitul lunii noiembrie 2019 erau active la nivel national 1.727.803 de asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), in crestere comparativ atat cu aceeasi luna a anului trecut cat si fata de luna precedenta, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania, societatea privata care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor. Astfel, gradul de cuprindere in asigurare a fost de 19,13%.

Si despagubirile au avut o crestere semnificativa. In primele 11 luni din 2019, PAID Romania a achitat daune in valoare de peste 4,97 milioane de lei.

Conform legislatiei actuale, polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) este o polita de asigurare obligatorie care acopera daunele produse de inundatii, cutremure sau alunecari de teren asupra locuintelor.

Politele PAD costa 20 euro in cazul locuintelor tip A (suma maxima asigurata 20.000 euro) si 10 euro in cazul locuintelor tip B (suma asigurata fiind de 10.000 euro).

Locuinta de tip A: constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

Locuinta de tip B: constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

 

Articol preluat de pe www.1asig.ro

https://www.1asig.ro/Principalele-schimbari-propuse-pentru-asigurarea-obligatorie-a-locuintei-articol-3,100-62564.htm

 

 

Articolul anterior
Articolul următor