De ce sunt extrem de importante datele de valabilitate inscrise pe polita RCA?

De multe ori in practica, durata de valabilitate a politei RCA si efectele inceperii valabilitatii acestei polite au nascut probleme de interpretare la momentul producerii evenimentului asigurat, respectiv in momentul intocmirii dosarului de despagubire.
Este bine cunoscut faptul ca, in cazul asigurarilor succesive ale aceluiasi autovehicul, pentru asigurarea continuitatii efectelor politei de asigurare, deci a asigurarii protectiei pe care aceasta o ofera, atat persoana care incheie polita de asigurare, cat si asiguratorul trebuie sa manifeste atentie in ceea ce priveste mentiunile cuprinse in polita de asigurare, pentru ca aceasta sa fie intocmita in conformitate cu prevederile legale. Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 29 din Ordinul CSA nr. 14/2011, raspunderea asiguratorului RCA incepe din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia. Pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii, raspunderea asiguratorului RCA va incepe din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, asa cum este aceasta consemnata in continutul politei.
Pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/ inregistrate, raspunderea asiguratorului va incepe din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/ inregistrarii vehiculului.
Important de mentionat este faptul ca, in cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata (contract de vanzare-format tipizat, act de donatie, etc.), daca pentru vehiculul instrainat a existat incheiata o asigurare obligatorie RCA valabila, asigurarea va ramane in vigoare pana la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/ inregistrarii vehiculului pe numele noului proprietar.
O importanta deosebita o are faptul ca acestea reprezinta regulile obligatorii aplicabile atat asiguratului, dar mai cu seama asiguratorului care este emitentul politei de asigurare RCA pentru autovehicule.
Problemele de ordin juridic apar, insa, atunci cand in polita de asigurare RCA este consemnata o data de incepere a valabilitatii efectelor politei intr-un mod defectuos, care nu respecta dispozitiile legale mai sus amintite.
In opinia noastra, in cazul evenimentelor asigurate constatate de personalul Politiei, perioada de valabilitate a politei opozabila tertilor beneficiari ai drepturilor de despagubire va fi cea inscrisa in polita, intrucat aceste drepturi nu ar putea fi afectate de excluderea raspunderii asiguratorului pentru motive neimputabile acestor terti. Prin urmare, in aceasta situatie, asiguratorul nu ar putea invoca in favoarea lui faptul ca polita a fost completata in mod gresit in ceea ce priveste inceperea valabilitatii. Aceasta este o aplicare concreta a principiului conform caruia nimeni nu poate invoca propria culpa in favoarea sa.

Articolul anterior
Articolul următor