Ce prevede proiectul de OUG privind asigurarea RCA: compensare directa optionala, introducerea punctelor traumatice si un sistem general de control al preturilor

  • Acasa
  • Stiri Asigurari
  • Ce prevede proiectul de OUG privind asigurarea RCA: compensare directa optionala, introducerea punctelor traumatice si un sistem general de control al preturilor

Proiectul de ordonanta de urgenta privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Prevederile sunt, in mare parte aceleasi cu cele prevazute in proiectul de lege RCA initiat in luna aprilie a acestui an de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cele mai importante referindu-se la implementarea pe baza optionala a compensarii directe, cat si introducerea punctelor traumatice pentru calculul despagubirii daunelor morale pe cale amiabila. O noutate importanta este insa implementarea unui sistem national de control al preturilor care va da ASF posibilitatea de a interveni asupra nivelului primelor in situatii exceptionale.


„Actualul proiect de O.U.G. a fost realizat in urma unor consultari cu asociatiile transportatorilor si cu societatile de asigurare. Majoritatea propunerilor formulate de transportatori se regasesc in documentul promovat pe site-ul MFP”, anunta executivul.

Compensarea Directa

Conform Ministerului Finantelor Publice, a fost introdusa, la propunerea transportatorilor, compensarea directa, in cazul asigurarilor RCA. Spre deosebire de proiectul legii RCA din aprilie, de data aceasta compensarea directa va fi optionala, modul de functionare fiind convenit in mod voluntar intre asigurat si asigurator. Astfel, persoana vatamata poate fi despagubita de propriul asigurator, iar acesta isi va recupera banii de la asiguratorul persoanei vinovate. In plus, procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale, incheiate intre asiguratorii RCA.

Compensarea directa poate opera in urmatoarele situatii:

  • accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;
  • vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;
  • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
  • ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabilala data evenimentului;
  • prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Sistemul compensarii directe nu afecteaza dreptul persoanei prejudiciate de a se indrepta in mod direct pentru recuperarea prejudiciului catre asiguratorul RCA al persoanei vinovate.

Calculul daunelor morale in baza unui sistem tabelar cu puncte traumatice

In cazul unui accident soldat cu vatamari corporale sau decese, stabilirea despagubirii se va realiza atat pe cale amiabila, cat si pe cale judecatoreasca

Pe cale amiabila insa, despagubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor se evalueaza pe baza punctajului obtinut prin insumarea punctelor, comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si prevazut in reglementarile A.S.F.

Evaluarea despagubirilor are in vedere un nivel mediu prezumat al suferintei indurate de persoanele prejudiciate.

Valoarea unui punct traumatic este egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la data producerii accidentului.

Despagubirile se pot ajusta in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, pe baza de probe.

Punctajul pentru suferintele cauzate prin vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice. Pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciata poate aduce documente in dovedirea acestora.

Stabilirea despagubirii pe cale judecatoreasca se realizeaza pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic, statistic, precum si in concordanta cu jurisprudenta din Romania.

Sistemul general de control al preturilor

Desi piata asigurarilor este liberalizata, executivul explica in nota de fundamentare a acestui proiect ca Directiva 2009/138/CE a acordat statelor membre, in anumite conditii restrictive, posibilitatea de a exercita un control asupra preturilor. Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita astfel asiguratorilor sa notifice in prealabil majorarea primelor sau poate solicita aprobarea majorarii acestora, dar numai in conditiile existentei unui sistem general de control al preturilor.

Introducerea in proiectul de act normativ a acestei prevederi va oferi practic ASF posibilitatea legala de a se putea interveni asupra nivelului primei, ca o actiune de ultima instanta. In absenta acestei prevederi, nu exista vreo situatie in care sa se poata interveni asupranivelului primelor, se arata in nota de fundamentare.

La propunerea transportatorilor, asiguratorii trebuie sa le puna la dispozitie asiguratilor, la cerere, calculul pe baza caruia a fost determinata valoarea politei. In caz contrar, asiguratorii pot fi sanctionati.

BAAR va avea noi atributii

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania se va constitui ca asociatie profesionala, independenta si autonoma a tuturor societatilor de asigurare, indiferent de forma de organizare si de statul in care isi au sediul social, care au dreptul sa practice in Romania asigurarea RCA.

BAAR va prelua si atributiile actualului Fond de Protectie a Victimelor Strazii. Prin urmare, BAAR va fi: birou Carte Verde, administrator a fondului national de protectie, organism de plata a despagubirilor, centru de informare, organism de compensare, administrator al bazei de date privind evidenta contractelor RCA (n.red. CEDAM).

Pentru indeplinirea atributiilor de birou national auto, de organism de plata a despagubirilor si de organism de compensare, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania isi constituie o structura proprie denumita Fondul national de protectie, prin contributia tuturor membrilor, proportional cu volumul primelor brute incasate din vanzarea contractelor RCA/Carte Verde.

Fondul national de protectie, ca structura proprie a BAAR, se va constitui din Fondul comun Carte Verde detinut si administrat de BAAR si din 95% din disponibilul care va fi preluat de la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii; diferenta de 5% din disponibilul respectiv va fi utilizata pentru cheltuielile de functionare ale BAAR.

De la data preluarii patrimoniului de catre BAAR, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se va dizolva.

De asemenea, BAAR va avea ca sarcina si colectarea si centralizarea de date in vederea publicarii de statistici privind asigurarile auto la nivel national si international, publicare a tarifelor de referinta in domeniul asigurarii RCA, fara a afecta insa dreptul fiecarui asigurator RCA de a le stabili in mod liber.

Astfel, atributiile BAAR va putea realiza analize de piata complete, precum si pentru calcularea periodica a unui nivel mediu de referinta al primelor RCA.

Rascumpararea daunei

Pentru mentinerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului. Plata se face dupa ce a fost achitata despagubirea cuvenita persoanei prejudiciate. Despagubirile pentru vatamare fizica se fac pe baza punctajului obtinut prin insumarea punctelor comunicate de Institutul National de Medicina Legala si prevazute in reglementarile ASF.

RCA pe perioade de la o luna la un an

Una dintre propuneri vizeaza posibilitatea incheierii contractelor RCA pe o perioada cuprinsa intre o luna si 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului. De asemenea, este permisa suspendarea contractului RCA la cererea asiguratului, pe perioada in care este suspendat dreptul de circulatie sau vehiculul este imobilizat. In cazul producerii unei daune pe perioada suspendarii contractului RCA, asiguratorul este obligat la plata despagubirii urmand sa isi recupereze suma de la persoana vinovata de producerea accidentului.

Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA.

Suspendarea contractului RCA

Proiectul de act normativ prevede posibilitatea suspendarii contractului RCA la cererea asiguratului care a incheiat un contract RCA pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului.

In situatia producerii riscului peperioada suspendarii contractului RCA, asiguratorul este obligat la plata despagubirii, acesta avand drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Procedura suspendarii se stabileste prin reglementari comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor si A.S.F.

Pe de alta parte, asiguratul are obligatia ca, pe toata durata suspendarii contractului RCA, sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public.

Alte prevederi

Contractul RCA poate cuprinde alte clauze si conditii suplimentare in masura in care acestea nu restrictioneaza drepturile tertelor persoane prejudiciate.

In situatia in care informatiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul incheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculata si modificata de asiguratorul RCA dupa notificarea prealabila a asiguratului.

Asiguratul poate denunta contractul RCA in cazul retragerii autorizatiei de functionare a asigurarorului RCA sau al pronuntarii de catre instanta judecatoreasca competenta a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia.

Pe baza optiunii pagubitului, asiguratorul va acoperi costurile aferente utilizarii unui vehicul de schimb.

Asiguratul va avea un termen de 5 zile de a anunta asiguratorul cu privire la producerea unui eveniment asigurat.

Asiguratorul RCA stabileste o primade asigurare astfel incat sa se acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor RCA.

Pentru determinarea sumei reprezentand prima de asigurare, asiguratorul RCA ia in calcul istoricul daunelor platite, in ultimii 5 ani de relatii contractuale, pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat, precum si utilizarea unor tehnologii de tip telematics.

Personalul care efectueaza constatarea daunelor este avizat de A.S.F. pe baza dovedirii studiilor superioare de specialitate, a certificarii profesionale, a derularii cursurilor de formare profesionala continua la un formator autorizat si a certificarii/evaluarii de catre

Institutul de Studii Financiare; procedura de avizare si inregistrare a personalului care efectueazaconstatarea daunelor se stabileste prin reglementari ale A.S.F.

Ordonanta de Urgenta va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

Descarca aici proiectul de OUG si nota de fundamentare.

Sursa: http://www.1asig.ro/Ce-prevede-proiectul-de-OUG-privind-asigurarea-RCA-compensare-directa-optionala-introducerea-punctelor-traumatice-si-un-sistem-general-de-control-al-preturilor-articol-3,100-54641.htm?utm_source=xprimmstiri&utm_campaign=12-09-16

Articolul anterior
Articolul următor