Asigurarile de garantii sunt acceptate la licitatiile publice. Piata va intocmi un cod de bune practici

  • Acasa
  • Stiri Asigurari
  • Asigurarile de garantii sunt acceptate la licitatiile publice. Piata va intocmi un cod de bune practici

Hotararea de Guvern referitoare la procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice a fost publicat luni, 18 iunie a.c., in Monitorul Oficial, tinand cont de propunerile venite din partea industriei de asigurari, astfel ca politele de garantii au fost mentinute ca printre instrumentele utilizate in cadrul licitatiilor publice.

Astfel, Hotararea de Guvern (nr. 419 din 08/06/2018) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018.

Textul aprobat pastreaza asigurarile ca intrumente de garantare si pentru buna executie, fara conditia suspensiva de emitere a unui ordin comun ANAP-ASF.

Conform intelegerii entitatilor participante la Grupul de Lucru, piata asigurarilor are obligatia ca, in urmatoarele 3 luni, sa intocmeasca un Cod de bune practici.
La Articolul 42 a fost modificat alineatul (1) care a excludea, in faza de proiect, asigurarile de garantii. In MO a fost publicat sub aceasta forma: „Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii”.Anterior, in proiectul de Hotarare se preciza: „Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau dupa caz de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii”.

De asemenea, Articolul 46 a fost modificat alineatul (1) si publicat sub forma: „Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator.”

Si la Articolul 36, alineatul (1) s-a operat modificarea ceruta de industria de asigurari si are urmatorul cuprins: „Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.”

Primele discutii privind asigurarile de garantii au inceput in luna mai a.c., cand un proiect de lege, aflat in dezbatere publica, excludea societatile de asigurare din categoria entitatilor agreate pentru emiterea acestor garantii. Ca urmare a apartitiei acestui proiect, atat asiguratorii, cat si brokerii, si-au exprimat ingrijorarea.

Legislatia achizitiilor publice permite, inca din anul 2009, societatilor de asigurare sa emita instrumentele de garantare de tipul garantiilor de participare la licitatie si garantiilor de buna executie, reprezentand o alternativa la clasica scrisoare de garantie bancara.

In acest timp, asigurarile de garantii, atat cele pentru participarea la licitatii, cat si cele pentru buna executie au cunoscut o dezvoltare continua, companiile de asigurari investind permanent in adaptarea produselor la nevoia pietei. Ca rezultat, asigurarile de garantii sunt din ce in ce mai solicitate de catre companiile care participa la diverse licitatii pentru achizitiile publice. Politele de asigurare de garantii reprezinta 8% din volumul pietei de asigurari non-auto din Romania.

Conform datelor centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, dinamica politelor emise in intervalul 2013 – 2017 arata aproape o dublare a numarului de polite, de la 18.030 la 34.422. Totodata, comparand numarul politelor de garantii subscrise in 2017: 34.422 polite cu numarul total de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica initiate la nivelul aceluiasi an si publicate in cadrul platformei SEAP: 28.165 proceduri de achizitie, arata ca modificarea propusa ar putea genera efecte extrem de grave, inclusiv blocajul pietei de achizitii publice prin limitarea semnificativa a accesului unui numar foarte mare de operatori economici atat la procesul de atribuire, cat si la semnarea contractelor.

Articol preluat de pe 1asig.ro

Articolul anterior
Articolul următor