Alexandru Ciuncan, UNSAR: Deficitul de protecţie la nivelul populaţiei din România este de 60% din PIB. Asigurările de viaţă pot contribui enorm la atenuarea sa

  • Acasa
  • Stiri Asigurari
  • Alexandru Ciuncan, UNSAR: Deficitul de protecţie la nivelul populaţiei din România este de 60% din PIB. Asigurările de viaţă pot contribui enorm la atenuarea sa

Deficitul de protecţie la nivelul populaţiei din România, adică dife­renţa dintre resursele financiare necesare unei fa­milii pentru a face faţă unei situaţii nepre­văzute (accident, deces, accident urmat de invaliditate, etc.) şi cele existente se situează la 60% din PIB, echivalentul a circa 113 miliarde de euro, atrage atenţia Alexandru Ciuncan, director general al UNSAR – asociaţia profesională a asigu­ră­torilor locali. Cifrele sunt rezultatul unui studiu realizat la nivelul UNSAR de către un grup de experţi.

„Cu ajutorul experţilor am calculat ceea ce înseamnă deficitul de protecţie la nivelul populaţiei generatoare de venituri din România, iar în urma unor calcule com­pl­exe, inclusiv actua­riale, am ajuns la concluzia că acesta se situează la 60% din PIB, echiva­lentul a 113 mld. euro. Ce înseamnă mai exact acest deficit de protecţie? El este prac­tic diferenţa dintre resursele financiare ne­ce­sare unei familii pentru a face faţă unei si­tuaţii neprevăzute, precum accident, deces, acci­dent urmat de invaliditate, etc., şi resur­sele existente. În cazul resurselor existente am luat în calcul acoperirea care există în pre­zent pe zona de asigurare, dar şi suportul ofe­rit de stat în cazul pro­ducerii eveni­men­telor nepre­văzute“, explică Alexandru Ciuncan.

Articol preluat de pe zf.ro.

Articolul anterior
Articolul următor