Protecția datelor

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

1. Introducere

Regulamentul se referă, în esență, la protejarea și asigurarea drepturilor persoanelor la confidențialitate și stabilește cerințe globale de confidențialitate stricte, care guvernează modul în care sunt gestionate și protejate datele personale, respectându-se, în același timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

2. Principii

 Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerințe în sarcina ConsultantAA cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligația de a respecta șase principii:

 1. Necesitatea transparenței cu privire la gestionarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 2. Limitarea procesării datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;
 3. Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
 4. Oferirea posibilității persoanelor vizate de a corecta sau solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 5. Limitarea stocării datelor cu caracter personal doar la perioada necesară atingerii scopului;
 6. Asigurarea securității, a integrității, a confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate.

 3. Datele cu caracter personal colectate de CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL

 Datele cu caracter personal se referă la orice informație care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria și numărul cărții de identitate, adresa, data nașterii, numărul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Societatea va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

Scopul general al prelucrarii Datelor este activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si consta in urmatoarele:

(i) “Scop ofertare/emitere contract asigurări” – prelucrarea de către Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societățile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilări automate în vederea evaluării riscului conform reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară astfel încât oferta de asigurare va putea fi emisa in baza unor decizii automate de cotare. Acest scop nu include si polițele de asigurare care necesita prelucrarea de informații despre starea Dvs. de sănătate sau informații despre minori sau alte persoane aflate sub responsabilitatea Dvs.

(ii)   “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta – Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurări, în administrarea polițelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

–              Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul Societății sau/si emiterea  poliței de asigurare respective de către Societate,

–              Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății,

–              Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății in contextul desfășurării obiectului de activitate

–              Consimțământul persoanei vizate, unde este cazul

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, PAID (in cazul asigurării obligatorii a locuinței), furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societăți de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii in cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura).

Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.

Datele vor fi stocate de catre Societate dupa cum urmeaza:

–        Pentru ”Scop Ofertare asigurări generale”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 90 de zile de la expirare sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră.

–        Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna.

4. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul furnizează persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal sunt capturate și utilizate.

Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 • Dreptul la rectificare.

Aveți dreptul de a obține de la CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL , fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține din partea CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL.;
 • CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. nu prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod legal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. personale pe care CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

 • Dreptul la opoziție

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 • Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

 • Dreptul de a depune plângere

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație, folosind datele de contact de la paragraful 6 al prezentei Informări. De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

5. Perioada de păstrare a datelor

CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. are obligația de a păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate dupa cum urmeaza:

– Pentru ”Scop Ofertare asigurări generale”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 90 de zile de la expirare sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră.

– Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna.

6. Date de contact

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la sediul CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL. din Mun. Bucuresti, Str Maica Alexandran Nr 5, sector 1,  sau prin email, la adresa: dataprotection@consultantaa.ro.

Mai aveți vreo problemă ce necesită soluții?

Folosiți datele de contact de mai jos si apelați-ne pentru orice problema care nu se regasește mai sus

Sediul central

Str. Maica Alexandra. Nr. 5 Sector 1 Bucuresti

Suna pentru ajutor

Mobil: 0758027903
Fix/Fax: : 021 222 75 41

Email

office@consultantaa.ro

  Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii!